Welke prijs ontvang ik wanneer ik bitcoins koop of verkoop?

Wanneer je op de website van HappyCoins een aankoop- of verkooptransactie initieert, wordt de bitcoinprijs op dat moment voor korte tijd vergrendeld zodat je precies weet hoeveel bitcoins of welk bedrag je zult ontvangen. Indien de aankoop- of verkooptransactie binnen deze vergrendelingsperiode niet is voltooid, zal de bitcoinprijs op het tijdstip van binnenkomst van het betalingssignaal of de bitcoins worden geactualiseerd aan de hand van onze referentie prijs. In dat geval zal het definitieve uit te betalen bedrag of de hoeveelheid te versturen bitcoins mogelijk enigszins verschillen van de vergrendelingswaarde.