Antiwitwas- en identiteitscontrolerichtlijn

De antiwitwas- en identiteitscontrolerichtlijn (gezamenlijk ‘AML Beleid’) van Digital Currency Services B.V. (de ‘Vennootschap’) beschrijft het beleid van de Vennootschap met betrekking tot het opsporen, voorkomen en melden van pogingen om haar platform (de 'Diensten') te gebruiken voor het illegaal witwassen van geld, voor het financieren van illegale activiteiten zoals terrorisme en drugshandel, of voor het plegen van fraude. Onder het witwassen van geld wordt verstaan: het proces waarbij de identiteit van de opbrengsten van misdrijven zodanig onherkenbaar is gemaakt dat deze opbrengsten rechtmatige inkomsten lijken te zijn. Van criminelen is bekend dat zij zich specifiek richten op financiële dienstverleners waarmee zij proberen criminele opbrengsten wit te wassen zonder dat het bedrijf daarvan kennis of vermoedens heeft.

De Vennootschap biedt de Diensten aan via haar platform HappyCoins.com dat mensen in staat stelt om op wiskunde gebaseerde valuta’s, zoals bitcoins, te kopen en verkopen. Door de Vennootschap worden geen bitcoin-portemonnees en/of papiergeldtegoeden aangehouden of beheerd. De Vennootschap erkent dat gedecentraliseerde en gedistribueerde digitale valuta- en betalingssystemen waarin betalingen worden verwerkt en beveiligd door geavanceerde cryptografie en gedistribueerde gegevensverwerking in plaats van een gecentraliseerde (overheids)instelling een risico van onrechtmatig gebruik met zich meebrengen (zoals het geval is bij alle financiële systemen). De Vennootschap is echter van mening dat het rechtmatig gebruik van op wiskunde gebaseerde valutanetwerken binnen de wereldeconomie potentieel enorme voordelen en efficiëntievoordelen kan opleveren.

Hoewel de Diensten van de Vennootschap op dit moment in Nederland niet gereguleerd zijn, heeft de Vennootschap als beleid het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het tegengaan van witwassen en identiteitscontrole (Know Your Customer – KYC procedures), en het opsporen en voorkomen van het gebruik van haar Diensten ten behoeve van het witwassen van geld of ten behoeve van het faciliteren van criminele of terroristische activiteiten. Dienovereenkomstig heeft de Vennootschap haar AML Beleid en bijbehorende systemen en procedures ingevoerd om de specifieke risico’s te beoordelen die de Diensten van de Vennootschap met zich meebrengen, en controlemechanismen vastgesteld om deze risico's aan te pakken, zoals wettelijk vereist is. De Vennootschap heeft zich ertoe verbonden de privacy van haar gebruikers te beschermen, maar zal niet toestaan dat men haar Diensten gebruikt om geld wit te wassen, fraude of andere financiële misdrijven te plegen, terroristische activiteiten te financieren of ander onwettig gedrag te faciliteren.

Het AML Beleid van de Vennootschap is gebaseerd op de leidraad van De Nederlandse Bank (DNB) met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze leidraad is door de DNB opgesteld op aanbeveling van de Financial Action Task Force (FATF) inzake het witwassen van geld en biedt middelen om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de integriteitsregelgeving.

Als u vragen heeft met betrekking tot het AML Beleid, het gebruik van uw Account, de Diensten of andere zaken, neem dan contact met ons op: Contact.

Voor het laatst bijgewerkt: 7 March 2014