Kies een taal

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze Site en verder door zich aan te melden voor het gebruik van onze Diensten, verklaart u akkoord te gaan met en te voldoen aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen (“Gebruiksvoorwaarden"). U dient alle Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens u deze website ("Site" ) of Diensten van deze Site gaat gebruiken.

Onder "happyCOINS " wordt in dezen verstaan: de Nederlandse vennootschap Digital Currency Services BV (“Vennootschap”), met inbegrip van, zonder beperkt te zijn tot, haar eigenaars, bestuurders, investeerders, medewerkers en andere daaraan verbonden partijen. Afhankelijk van de context kan onder "happyCOINS " ook worden verstaan: de Diensten, producten, Site, content of andere materialen (gezamenlijk: "Materialen") die door happyCOINS worden verstrekt.

Afhankelijk van uw vestigingsland kunt u mogelijk niet alle functies van de Site gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om zich te houden aan de voorschriften en wetgeving die gelden in uw vestigingsland en/of het land van waaruit u zich toegang tot deze Site en de Diensten verschaft. Zolang u akkoord gaat met en zich daadwerkelijk houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden, verleent happyCOINS u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet in sub-licentie te verlenen en beperkt recht om zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de Site en de Diensten.

happyCOINS behoudt zich het recht voor om delen van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht te wijzigen, uit te breiden of te schrappen. Deze wijzigingen worden op de website van happyCOINS aan u bekendgemaakt en na deze bekendmaking is het uw verantwoordelijkheid om de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden opnieuw door te lezen. Uw verdere gebruikmaking van de Site en Diensten van happyCOINS na de bekendmaking van de wijzigingen betekent dat u akkoord bent met de wijzigingen en deze aanvaardt. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zullen zijn op alle daaropvolgende handelingen die door u worden verricht in relatie tot het gebruik van de Site en Diensten van happyCOINS.

De Gebruiksvoorwaarden worden geregeerd door en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht en taal. Partijen komen overeen dat zij zich onherroepelijk onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

ACCOUNTS

Een “happyCOINS Account" ("Account" of “Accounts”) is een Account gehouden door een “Accounthouder”, met het uitsluitende doel om digitale valuta (zoals bitcoins) te kopen en/of te verkopen via het platform happyCOINS.com.

Een “Accounthouder" is een natuurlijk persoon die een overeenkomst aangaat met Digital Currency Services B.V., op grond van deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden en de bepalingen naar waar het verwijst (Privacy Beleid en AML Beleid) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Digital Currency Services B.V. en een Accounthouder. Ieder natuurlijk persoon die Accounthouder wil worden is verplicht om deze gebruiksvoorwaarden te bestuderen en te accepteren bij het aanmaken van een Account en is hieraan verbonden gedurende de gehele tijd dat het Account actief is op www.happyCOINS.com.

Door het aanmaken van een Account voor gebruikmaking van de Diensten van happyCOINS, verklaren en garanderen Accounthouders dat zij:

 • akkoord gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en
 • minstens 18 jaar oud zijn en volledig bevoegd om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en gebruik te maken van de Diensten van happyCOINS.

happyCOINS werkt met accounts om u extra zekerheid te bieden. Het geeft u ook een 'één-klik' bestelmethode, die het proces versnelt en fouten helpt te voorkomen (zoals het maken van een fout bij het typen van het digitale valuta adres van uw privé portefeuille).

Een nieuw Account kan worden aangemaakt door een natuurlijke persoon met een e-mailadres, een crypto-valuta-portemonnee (“Wallet”) en een euro bankrekening binnen het toepassingsgebied van SEPA (Single European Payments Area). Voordat een Account wordt geactiveerd, zal dit Account worden gevalideerd door happyCOINS op basis van upload van foto's van een ID document, een bankafschrift en de wallet. Tevens volgt daarna een video chat. Daarbij wordt gecontroleerd op juistheid van e-mailadres, crypto-valuta-adres en IBAN bankrekeningnummer. Samen met de “Account Code” (unieke alfanumerieke code waarmee een Account wordt geïdentificeerd), vormen deze gegevens de “Accountgegevens”.

Voorwaarden

 • happyCOINS behoudt zich het recht om de koop- en of verkooplimieten van uw Account naar eigen inzicht te wijzigen.
 • Accounthouders zijn verantwoordelijk voor het geheimhouden van hun Accountgegevens en voor alle activiteiten, met inbegrip van Transacties die met hun Account plaatsvinden.
 • Accounthouders verplichten zich ertoe dat zij happyCOINS zullen voorzien van correcte, actuele en volledige informatie, zoals wordt gevraagd bij het proces voor het aanmaken van een Account.
 • De Accounthouder verstrekt het IBAN-bankrekeningnummer waarop happyCOINS de tegenwaarde (na inhouding van kosten en vergoedingen) van de verkochte digitale valuta kan overmaken.
 • Accounthouders verstrekken ook de naam zoals die gebruikt wordt voor de bankrekening om te verzekeren dat happyCOINS het geld kan overmaken naar hun bankrekening.
 • Rekeninghouders zullen een van hun privé digitale valutaportefeuilleadressen aan happyCOINS verstrekken, waar happyCOINS digitale valuta naar de Rekeninghouder kan sturen of retourneren (digitaal valuta retouradres).
 • happyCOINS is nimmer verantwoordelijk voor het verlies van digitale valuta door een Accounthouder, bijvoorbeeld doordat de Accounthouder geen toegang (meer) heeft tot zijn persoonlijke digitale portemonnee en/of adres(sen) die door Accounthouder aan happyCOINS is (zijn) verstrekt ten tijde van het aanmaken van een Account en ten behoeve van het verzenden of retourneren van digitale valuta's aan de Accounthouder.
 • happyCOINS verstrekt per Account één specifiek digitale valuta-adres waar de Accounthouder de door happyCOINS te verkopen digitale valuta naartoe kan sturen (digitale valuta-verkoopadres).
 • Per Accounthouder kunnen meerdere gelijktijdige Accounts worden aangemaakt en gebruikt.
 • Bij het kopen of verkopen van digitale valuta via de happyCOINS Exchange Service, kopen Accounthouders rechtstreeks van of verkopen rechtstreeks aan happyCOINS. happyCOINS treedt niet op als tussenpersoon of marktplaats tussen andere kopers en verkopers van digitale valuta. Voor de Exchange Service geldt de happyCOINS "Referentieprijs". Onder "Referentieprijs" wordt verstaan de voor de liquiditeit gecorrigeerde prijs van een bepaald bedrag aan digitale valuta in de lokale valuta zoals vermeld op de happyCOINS-site. De "Referentieprijs" is ofwel een "Aankoopprijs", de prijs in lokale valuta waarvoor u digitale valuta van happyCOINS koopt, of een "Verkoopprijs", de prijs in lokale valuta waarvoor u digitale valuta aan happyCOINS verkoopt. Voor elke transactie waarin de "Referentieprijs" is opgenomen, gaat u ermee akkoord, als voorwaarde voor het gebruik van de happyCOINS ruildiensten, de "Referentieprijs" als enige omrekeningskoers te accepteren.
 • AccountHouders erkennen en aanvaarden dat de digitale valuta's prijzen zijn gebaseerd op de happyCOINS referentieprijs. Volatiele marktomstandigheden en API vertragingen kunnen invloed hebben op de referentieprijs, zowel positief als negatief, waarvoor happyCOINS niet aansprakelijk gesteld kan worden.
 • Accounthouders erkennen tevens en gaan er tevens mee akkoord dat de betaling met betrekking tot de transactie vertraging kan oplopen vanwege de beschikbaarheid van bancaire systemen.
 • Op grond van de aard van de digitale valuta-netwerken erkennen Accounthouders tevens en gaan Accounthouders er eveneens mee akkoord dat het verzenden of retourneren van digitale valuta naar hun Account één (1) uur tot vierentwintig (24) uur kan duren, tenzij er onvoorziene of onvermijdelijke netwerkproblemen optreden.
 • happyCOINS behoudt zich het recht voor om een transactie te allen tijde af te breken en ontvangen betalingen of digitale valuta te retourneren naar de Accounthouder. Digitale valuta's worden pas geretourneerd nadat happyCOINS minimaal zes transactiebevestigingen heeft ontvangen.

DIENSTEN

Onze Diensten bestaan uit het faciliteren van de aankoop en verkoop van digitale valuta’s, zoals bitcoins, en het gebruik daarvan om goederen te kopen binnen een internationaal openbaar betalingssysteem. Door happyCOINS worden geen Wallets en/of euro’s aangehouden of beheerd. happyCOINS is in Nederland gereguleerd en staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Het is ons beleid om ons te houden aan wet- en regelgeving met betrekking tot de antiwitwasrichtlijn en identiteitscontrole (Know Your Customer – KYC procedures), en om het gebruik van onze diensten voor het witwassen van geld of voor het faciliteren van criminele of terroristische activiteiten op te sporen en te voorkomen. Dienovereenkomstig heeft de Vennootschap een Antiwitwas- en identiteitscontrolerichtlijn opgesteld. AML Policy.

Ter voorkoming van twijfel bieden wij geen beleggingsadvies in verband met de Diensten die in deze Gebruiksvoorwaarden worden besproken. Wij verstrekken mogelijk informatie over de prijs, het bereik, de volatiliteit van digitale valuta's en gebeurtenissen die de prijs daarvan hebben beïnvloed, maar dit wordt niet beschouwd als beleggingsadvies en mag niet als zodanig worden opgevat. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van digitale valuta’s is uw beslissing en wij zijn niet aansprakelijk voor enig geleden verlies.

happyCOINS is een zelfstandige digitale valutawisselonderneming, waarbij u rechtstreeks met happyCOINS handelt (in tegenstelling tot een wisselmarkt waar u rechtstreeks met andere kopers en verkopers handelt). De kosten voor een transactie via het happyCOINS platform bestaan uit een servicekostenvergoeding en een bankkostenvergoeding. Deze kosten worden duidelijk gespecificeerd op de koop- en verkooppagina's en worden ruim voor het initiëren van uw order gepresenteerd. Digitale valuta zoals Bitcoins zijn een digitaal niet-retourneerbaar en niet-restitueerbaar product waarvoor u uw herroepingsrecht verliest.

Digitale valuta's kopen: via dienst voor directe betaling online

happyCOINS ondersteunt diverse (internationale) diensten voor directe betaling online.

 • Een aankooptransactie wordt geïnitieerd nadat uw betalingsbericht is ontvangen van onze betalingsdienstverlener en is verwerkt door happyCOINS. De digitale valuta's worden verzonden naar het digitale valuta-retouradres van uw Wallet nadat de aankooptransactie is voltooid (doorgaans binnen enige minuten).
 • De digitale valuta prijs van uw transactie wordt voor een korte periode vergrendeld zodat u precies weet hoeveel digitale valuta u zult ontvangen. Als de voltooiing van uw betaling langer duurt dan de vergrendelingsperiode, zal uw digitale valuta-prijs worden geactualiseerd zodat deze overeenkomt met de happyCOINS Referentie Prijs op het tijdstip waarop uw betalingssignaal is ontvangen. In dat geval kan de uiteindelijke hoeveelheid digitale valuta dat naar uw Wallet wordt verzonden, enigszins afwijken.
 • De beschikbare transactiebedragen zijn afhankelijk van de status (het vertrouwensniveau) van uw Account en de actieve beurs, en zijn zichtbaar nadat u op de pagina Kopen uw Account Code hebt ingevoerd.

Digitale valuta's kopen: via SEPA-euroboeking

Bij het kopen van digitale valuta via SEPA-overboekingen erkent u en gaat u akkoord met de volgende punten:

 • Dat u, nadat u op de pagina Kopen op de knop voor het controleren van de order hebt geklikt, de gegevens van de happyCOINS-bankrekening te zien krijgt.
 • SEPA-overboekingen worden dagelijks verwerkt nadat er van onze bank een kennisgeving van uw overboeking is ontvangen. Houd rekening met een verwerkingsperiode van één tot drie werkdagen tussen uw overboeking en de ontvangst van de digitale valuta in uw Wallet.
 • Initieer uw SEPA-overboeking van de bankrekening die is gekoppeld aan uw Account.
 • Zet uw Account Code in het veld 'betalingskenmerk' (ook wel aangeduid als 'label' of 'referentie') van de banktransactie.
 • Verricht alleen euro-overboekingen die zich binnen de limieten van uw Account bevinden.
 • happyCOINS gebruikt een minimaal en maximal transactiebedrag, afhankelijk van het verificatieniveau van uw happyCOINS-rekening.
 • Na uw SEPA-overboeking duurt het meestal 1 tot 3 werkdagen voordat deze op onze bankrekening is te zien.
 • Zodra wij van onze bank een bevestiging van uw overboeking hebben ontvangen, initiëren wij een aankooptransactie en zal de digitale valuta naar uw Wallet worden verzonden.
 • De geschatte hoeveelheid digitale valuta op de pagina Kopen is gebaseerd op de werkelijke prijs van dat moment.
 • De uiteindelijke hoeveelheid digitale valuta die u ontvangt, zal verschillen van de raming omdat de digitale valuta-prijs wordt vastgesteld op het tijdstip waarop uw order daadwerkelijk wordt verhandeld.
 • Wanneer uw digitale valuta naar uw Wallet worden verzonden, ontvangt u een bevestigingsmail met de gegevens van de transactie.
 • Overboekingen die niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, worden teruggeboekt (na aftrek van bankkosten).

Digitale valuta verkopen

 • Indien u een Verkooptransactie initieert via de pagina Verkopen, zal de digitale valuta-prijs van uw transactie gedurende een korte periode worden vergrendeld zodat u precies weet welk bedrag er aan u zal worden uitbetaald. Indien de voltooiing van uw transactie langer duurt dan de vergrendelingsperiode, zal uw digitale valuta-prijs worden geactualiseerd in overeenstemming met de happyCOINS Referentieprijs van het moment waarop happyCOINS uw digitale valuta ontvangt. In dat geval zal het aan u uitbetaalde bedrag mogelijk enigszins afwijken. Indien u daarentegen niet de pagina Verkopen gebruikt om uw digitale valuta-prijs te vergrendelen, zal uw digitale valuta automatisch worden verhandeld wanneer ze door happyCOINS zijn ontvangen. Het aan u uit te betalen bedrag wordt dan bepaald door de happyCOINS Referentieprijs van dat moment.
 • Er is een minimale omvang van de digitale valutaverkooptransactie en een maximale dagelijkse, maandelijkse of levenslange beperking van het digitale valutavolume per klant. Wanneer happyCOINS een digitale valuta storting ontvangt van een Rekeninghouder met een digitaal valutavolume onder de minimale grootte of boven de dagelijkse, maandelijkse of levenslange limiet, wordt de digitale valuta automatisch geretourneerd naar het digitale valuta retouradres van de Rekening. In dit geval wordt het teruggestorte digitale valutavolume verminderd met een kleine administratieve vergoeding. Wanneer het retourvolume kleiner is dan de administratiekosten, wordt er geen digitale valuta geretourneerd.
 • De actuele minimale transactiegrootte van de verkoop en het maximale dag-volume zijn zichtbaar nadat u op de pagina Verkopen uw Account Code hebt ingevoerd.
 • Nadat uw digitale valuta is ontvangen en verhandeld (minimaal drie bevestigingen vereist), initieert happyCOINS de overboeking van het uit te betalen bedrag naar uw bankrekening op werkdagen om 12.00 uur MET (Midden-Europese Tijd).
 • Afhankelijk van de bank is het uit te betalen bedrag dezelfde dag, de volgende werkdag of de daaropvolgende werkdag beschikbaar op de bankrekening van de Accounthouder.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle Materialen op deze Site eigendom van happyCOINS en worden deze beschermd door wetgeving betreffende het auteursrecht, merkenrecht en/of andere van toepassing zijnde wetten. Kopieën van de Materialen van deze Site mogen door u uitsluitend worden bekeken, geprint en/of gedownload voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u alle mededelingen betreffende auteurs- en andere eigendomsrechten ongewijzigd laat.

De Handelsmerken, dienstmerken en logo's van happyCOINS en anderen die op deze Site gebruikt worden, zijn eigendom van happyCOINS en hun respectieve eigenaren. De software, tekst, afbeeldingen, grafische beelden, data, prijzen, handelstransacties, tabellen, grafieken, video- en audiomaterialen die op deze site gebruikt worden, zijn eigendom van happyCOINS. De Handelsmerken en Materialen mogen in geen enkele vorm en op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, heruitgegeven, geüpload, geplaatst, verzonden, afgeschraapt, verzameld of verspreid. Elk onbevoegd gebruik is verboden en is mogelijk een overtreding van wetgeving betreffende het auteursrecht, merkenrecht en/of andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Wij kunnen bepaalde partijen toegang verlenen tot specifieke gegevens en informatie via onze API (Application Programming Interface) of via widgets. Wij kunnen ook widgets aan u beschikbaar stellen die u kunt gebruiken om onze gegevens op uw site te zetten. U bent vrij om deze te gebruiken in hun oorspronkelijke ongewijzigde en niet-veranderde toestand.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle diensten worden verleend zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Wij beweren niet dat deze Site op elk tijdstip beschikbaar zal zijn om aan uw behoeften te voldoen. Wij streven ernaar om de Diensten zo spoedig mogelijk aan u beschikbaar te stellen, maar er bestaan geen garanties dat de toegang niet zal worden onderbroken of dat er geen vertragingen, storingen, fouten, omissies of verlies van de verzonden informatie zullen optreden. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Site normaal door u kan worden benaderd in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen het gebruik van de Site opschorten voor onderhoud en zullen ons redelijke inspanningen getroosten om u daarvan in kennis te stellen. U erkent dat dit in geval van nood niet mogelijk is.

Accounthouders verklaren en garanderen dat zij de rechtmatige eigenaren zijn en bevoegd zijn om gebruik te maken van alle digitale valuta van de Transacties die worden uitgevoerd, en niet de rechten van derden of het toepasselijk recht schenden. Voor zover wettelijk is toegestaan, zal happyCOINS niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van omzet, verlies van kansen, verlies van data, indirecte of gevolgschade, tenzij de schade is veroorzaakt door niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door happyCOINS. happyCOINS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, defecten, vertragingen of onderbrekingen van de internetverbinding, of indien onze Diensten om enige reden op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar zijn.

Wanneer onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, dienen deze links uitsluitend om u van informatie te voorzien. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaarden geen aansprakelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan. Met inachtneming van het voorgaande zal de totale aansprakelijkheid van happyCOINS voor vorderingen op grond van gebeurtenissen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Diensten, op grond van een overeenkomst, een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, nooit hoger zijn dan het bedrag van de Transactie(s) die het onderwerp van de vordering is (zijn), verminderd met het eventuele bedrag aan Commissie dat mogelijk verschuldigd is met betrekking tot deze transactie(s).

OPZEGGING

Uw overeenkomst met happyCOINS kan zonder reden door beide partijen worden opgezegd na verrekening van eventuele lopende Transacties. Deze opzegging treedt in werking wanneer de opzeggende partij de schriftelijke kennisgeving van de opzegging van de andere partij heeft ontvangen. Deze opzegging is niet van invloed op de verplichtingen of rechten van een der partijen op grond van deze Gebruiksvoorwaarden welke vóór de kennisgeving van de opzegging bestonden, noch op de Transacties en bijbehorende rechten en plichten voordat de opzegging in werking trad.

U gaat er tevens mee akkoord dat happyCOINS naar eigen inzicht uw toegang tot de Site en tot uw Account kan beëindigen, met inbegrip van, doch zonder beperkt te zijn tot, ons recht om de Diensten te beperken, op te schorten of te beëindigen en Accounts te sluiten, de toegang tot de Site en de inhoud daarvan, Diensten en tools te verbieden, gehoste content te vertragen of te verwijderen, en technische en juridische maatregelen te treffen om Accounthouders te weren van de Site indien wij van oordeel zijn dat zij problemen of mogelijke wettelijke verplichtingen doen ontstaan, inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, of niet consequent handelen naar de letter en geest van deze Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast kunnen wij, indien de omstandigheden dat toelaten en naar eigen inzicht, Accounts om elke reden beëindigen, met inbegrip van, doch zonder beperkt te zijn tot: (1) pogingen om onbevoegde toegang tot de site of de Account van een andere Accounthouder te verkrijgen of anderen te helpen om daartoe pogingen te doen, (2) het tenietdoen van softwarebeveiligingen die het gebruik van content beperken of die content beveiligen, (3) gebruikmaking van de Diensten om onwettige activiteiten te verrichten, zoals witwassen, illegale kansspelen, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten, (4) overtredingen van deze Gebruiksvoorwaarden, (5) het niet-betalen of het frauduleus betalen van Transacties, (6) onverwachte operationele problemen, of (7) op verzoek van wetshandhavers of andere overheidsinstanties, indien dit door happyCOINS naar eigen inzicht legitiem en noodzakelijk wordt geacht.

Wij behouden ons tevens het recht voor om niet-bevestigde Accounts of Accounts die gedurende een periode van zes maanden of langer inactief zijn geweest, te annuleren en/of onze Site of Diensten te wijzigen of te staken. Accounthouders gaan ermee akkoord dat happyCOINS tegenover hen of derden niet aansprakelijk zal zijn voor opzegging van hun Account of toegang tot de Site.

CONTACT

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, uw rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden en/of uw gebruik van uw Account, de Diensten van happyCOINS of andere zaken, neem dan contact met ons op: Contact.

Voor het laatst bijgewerkt: October 2020

Cookies op happyCOINS
Wij en derde partijen gebruiken cookies op onze website. We gebruiken deze voor statistiek, voorkeuren en marketing doeleinden. Google analytics cookies zijn anoniem. Instellingen zijn aan te passen door 'Aanpassen' te klikken. Door 'Accepteren' te klikken accepteert u de cookies zola beschreven in onze Privacy Policy.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies zijn nodig voor basis functies van de website zoals het navigeren door pagina's. De webzite kan niet werken zonder deze cookies.
Voorkeuren
Voorkeur cookies helpen de website specifieke gebruikersinstellingen te onthouden zoals bijvoorbeeld de taalkeuze.
Statistiek
Statistiek cookies helpen de website beheerder om beter te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken door anonieme gegevens te verzamelen.
Marketing
Marketing cookies worden gebruikt om bezoek op de website te tracken. Bijvoorbeeld voor publishers of adventeerders.
Aanpassen